sahy.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji

v 1. – 4. štvrťroku 2016

Zamestnanosť v Banskobystrickom kraji v 1. – 4. štvrťroku 2016

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v Banskobystrickom kraji v 1.‑4. štvrťroku 2016  v podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac zamestnaných v priemere 133 938 zamestnancov (vo fyzických osobách). V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou klesol priemerný evidenčný počet zamestnancov v kraji o 3,1 %.

 

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti prevládala zamestnanosť v priemysle, čo predstavovalo 28,5 % zamestnancov kraja. V priemyselných podnikoch kraja pracovalo v sledovanom období v priemere 38 168 zamestnancov. Najviac zamestnaných bolo vo výrobe a spracovaní kovov, vo výrobe motorových vozidiel, vo výrobe kovových konštrukcií, strojov a zariadení, ďalej vo výrobe potravín, nábytku, vo výrobe elektrických zariadení a ostatných nekovových minerálnych výrobkov. Zamestnanosť v priemysle v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla v kraji o 1 %. Na zamestnanosti kraja sa výraznejšie podieľalo aj odvetvie verejnej správy, obrany a povinného sociálneho zabezpečenia 15,3 %, oblasť vzdelávania 13,5 %, doprava a skladovanie 13,3 %,  zdravotníctvo a sociálna pomoc 9,3 %, obchod 7,1 % a odvetvie pôdohospodárstva 3,8 %. 

 

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v kraji dosiahla 872 EUR. Za úrovňou priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac zaostala o 16 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla priemerná mzda v kraji o 4,9 %.

 

   

Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti v kraji sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v oblasti informácie a komunikácie (1 251 €) a odborné, vedecké a technické činnosti (1 219 €). Najnižšia úroveň mzdy bola v odvetví administratívne a podporné služby (537 €), v ostatných činnostiach (576€) a v oblasti ubytovacie a stravovacie služby (589 €). Celkovo v jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako priemer za kraj.

Medziročne priemerná nominálna mzda najvýraznejšie vzrástla v odvetví pôdohospodárstva o 19,6 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 14,4 %, v oblasti IKT o 10,9 % a v ubytovacích a stravovacích službách o 10,5 %. Naopak najviac klesla v stavebníctve o 16,1 %.

 

Z územného hľadiska sa najvyššia úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy dosiahla v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Žarnovica a  Brezno. Najnižšia  priemerná mzda bola v okresoch Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Poltár.

 

Oddelenie informačného servisu

Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Šahy-Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horné Semerovce, Hrkovce, Ipeľské Predmostie, Preseľany nad Ipľom, Slatina, Tupá, Veľké Turovce
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang