Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Šahy

Napfoltok - škvrny na slnku

v divadelnej sále budovy MsÚ v Šahách

Divadelné predstavenie v maďarskom jazyku Vstupné: 7,- Eur

Srdce v kruhu žien

Voľnočasové centrum Modrý Lúč (Ružová 23B)

23.1.2019 13.2.2019 20.3.2019 24.4.2019 29.5.2019 19.6.2019

Keramický workshop pre ľudí so zdravotným pistihnu

Voľnočasové centrum Modrý Lúč (Ružová 23B)

23.1.2019 13.2.2019 20.3.2019 24.4.2019 29.5.2019 19.6.2019